Huisregels Ruiterbal

Om het Ruiterbal op deze locatie in goede banen te kunnen leiden én jou en je medebezoekers een geweldige avond te laten hebben, dien je je als bezoeker aan de volgende huisregels te houden:

1. Er geldt een legitimatie plicht, indien u zich niet kunt legitimeren  kan u de toegang worden ontzegd.

2. Bij het betreden van dit terrein geeft u toestemming aan de security dat zij u mogen fouilleren.

3. Aanwijzingen van de security en het Masters bestuur dienen altijd  te worden opgevolgd.

4. Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen.

5. Consumpties moet u met muntjes betalen. Gekochte munten worden niet teruggenomen.

6. Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken  verkocht.

7. Het gebruik/handelen van drugs is ten strengste verboden.

8. Wanneer u onder de invloed van drugs en/of teveel alcohol verkeert, kan u de toegang ontzegd worden.

9. Het dragen van wapens en/of ongewenste voorwerpen is ten strengste verboden.

10. Bij geweld of agressief gedrag kan u de toegang ontzegd worden.

11. Het is niet toegestaan zonder toestemming van het Masters bestuur folders of andere promotionele artikelen uit te delen.

12. Indien u zich niet aan deze huisregels houdt kunt u van het terrein  worden verwijderd. Uw entree- en/of muntgeld krijgt u niet terug.

13. Bezoek van het ruiterbal geschiedt op eigen risico.

14. Het Masters bestuur kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel en/of diefstal toegebracht door derden.

15. In omstandigheden waarbij deze huisregels geen uitsluitsel bieden is het oordeel van het Masters bestuur leidend.

logopb